Werkwijze

"Chital at Sunderban", door Rana.choudhuri, gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0

Samen met mijn cliënt ga ik mee op stap om te ontdekken en te herontdekken wie hij of zij is, wat hem of haar inspireert en drijft, wat hem of haar energie geeft, welke struikelblokken en hindernissen op de weg liggen, welke dromen of doelen hij of zij nog wil nastreven, … om de goesting terug te vinden en er zo weer voluit voor te gaan.

En ook al is de weg vaak hobbelig en moeilijk … als coach ben en blijf ik bij mijn cliënt, als een compagnon de route, een reisgezel, om desgevallend via kleine stapjes samen met hem of haar het pad te bewandelen naar meer bevlogenheid en een gezonde slaap. We maken deze tocht sàmen in een no-taboe sfeer en steunend op wetenschappelijke inzichten en ervaringen vanuit de unieke existentie en natuurlijke flow van de cliënt.

Na voltooiing van het volledige coachingtraject, en sowieso al na 4 sessies, zal je merken dat je opnieuw meer energie hebt en je op een andere manier naar mislukkingen en tegenslagen aankijkt.

Dit is geen goedkope bla-bla-bla … ik spreek uit ervaring … ben een ervaringsdeskundige en weet zelf heel goed hoe moeilijk het kan zijn om terug te krabbelen, het karretje weer op de goeie weg te krijgen en verder te bollen vanuit je eigen existentiële flow en energie !

Intake gesprek

Voorafgaand aan de coaching hebben we een verkennend intake gesprek bij voorkeur in real life in de praktijk. Maar het kan ook bij jou thuis of online via skype, whatsapp, teams of zoom. Bedoeling is in eerste plaats om met elkaar kennis te maken en elkaar beter te leren kennen. We bekijken samen wat jouw ongemakken zijn: jij krijgt carte blanche om jouw “emmer” volledig te ledigen en we bespreken dan samen op welke wijze we een oplossing kunnen vinden voor die dingen die jou deze ongemakken bezorgen.

We bespreken dan ook samen op welke manier we zullen samenwerken. Je zal je op het einde van dit “eerste” gesprek al veel lichter en enigszins verlost voelen en je mag er zeker van zijn dat ik jou ook heel eerlijk mijn visie op jouw problematiek zal meedelen.

Als ik niet de geschikte persoon ben om jou verder te helpen zal ik jou doorverwijzen naar een collega binnen mijn netwerk die meer gespecialiseerd is dan ik in jouw problematiek.

Het is van het grootste belang dat er een “klik” en “vertrouwen” is tussen jou en mij om een verdere goede samenwerking te garanderen en samen een succesvol parcours af te leggen.

Het traject dat we samen zullen doorlopen kan kort (5 sessies) of langer (7 à 10 sessies) zijn maar je ervaart sowieso al enige verbetering in je situatie na de 4de sessie. En alles is natuurlijk afhankelijk van de wijze waarop onze gesprekken verlopen en de mildheid die we voor onze problematiek, onszelf en elkaar kunnen opbrengen.

Kort traject: 5 sessies

Na het intake gesprek maken we samen een planning op van het parcours (kort of lang) dat we samen zullen afleggen. We leggen ook al onze eerste 5 afspraken vast in onze agenda’s. Afhankelijk van jouw ritme spreiden we deze gesprekken in een tijdspanne van 2 tot 5 maanden. Zo ben je zeker van jouw plaatsje in mijn agenda. Ik stuur jou vooraf ook steeds een herinnering aan onze afspraak.

We maken na elke sessie concrete afspraken en geven ook huiswerkopdrachten mee die je tussen de afspraken in kan toesturen per e-mail of whatsapp. Je krijgt hierop steeds een eerlijke feedback.

Bij aanvang van een volgende afspraak of sessie kunnen we telkens kort of uitgebreider op deze opdrachten terugkomen indien gewenst. Op deze manier kunnen pijnpunten opgespoord worden en tijdig bijgestuurd en kunnen de dingen die wel goed gaan verder worden geoefend en verfijnd.

De coaching bij NoTabu is zeer actief en interactief en vereist een directe betrokkenheid en de wil van de cliënt om zich voluit te engageren.

Het spreekt voor zich dat wie herstellende is van een burn-out na de intake niet meteen “aan het werk” gezet wordt met thuisopdrachten. Die moet in de eerste weken van zijn of haar ziekte vooral mild zijn voor zichzelf en voldoende rusten! De huisarts speelt hier ook een cruciale rol. Met toestemming van de cliënt en/of indien gewenst wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de vooruitgangen van zijn of haar patient.

Na afloop van het eerste traject bespreken we het vervolgtraject en plannen we ook nieuwe afspraken in onze agenda’s.

Lang traject: 10 sessies

We bespreken samen de voorbije periode en evalueren het traject dat we reeds doorlopen hebben. Bij NoTabu bestaan taboes niet. Dat wil zeggen dat we met mekaar in het grootste vertrouwen zelfs ook de minder fraaie, -de zogenaamde minder bespreekbare dingen en tere plekken- durven te benoemen en te bespreken.

Niets moet en alles kan. Bij NoTabu draait het om ONT-moeten en ONT-twijfelen … niet moeten dus en niet twijfelen!

Er zijn geen slechte ervaringen of problemen die we niet kunnen oplossen. Het is enkel de manier waarop we naar de dingen kijken die we kunnen veranderen. Niet de situatie of de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan. We gaan dieper in op de aangeleerde technieken om te copen met energiegevers, energievreters en negatieve gedachten.

Sparring partner en compagnon de route te voet of op de fiets in de natuur

We begeleiden onze client op zijn of haar tocht om zijn of haar natuurlijke flow en veerkracht terug te vinden en opnieuw de goesting te krijgen om engagementen aan te gaan zonder vrees om op eigen tempo zijn of haar eigen weg verder te zetten.

We zoeken en vinden samen terug wat jou energie geeft en gelukkig maakt, de dingen die jou sterk maken en doen groeien en bloeien. Maar we staan ook stil bij wat bij jou energie wegzuigt. We zoeken samen met jou naar de beste manieren om deze hindernissen op te sporen en om te buigen zodat je terug energie krijgt.

Voor onze client zijn we een sparring partner en een compagnon de route in onze coaching en begeleiding. We steunen hier vooral op evidence based- en wetenschappelijk onderbouwde inzichten en technieken zoals RET, CGT, ACT, …. Maar ook ademhalings- en ontspanningoefeningen en -technieken worden aangeleerd en geoefend om nadien zelf uit te voeren in de thuissituatie.

NoTabu kan terugblikken op een gedegen ervaring in het begeleiden en coachen van mensen met een verminderd zelfbeeld op weg naar meer bevlogenheid en begeestering.